Prisma diabetes

PRISMA diabetes is een groepseducatie-programma voor mensen met diabetes type 2.

Veilig leren lezen kim-versie

Leerlingsoftware Veilig leren lezen voor school én thuis.

Alphabet op maat

Educatieve of informatieve tools omtrent mobiliteit.

Spraakafzien Oefenen

spraakafzien oefenen

Snel en zelfstandig leren spraakafzien met een nieuw digitaal oefenprogramma.

App Rijopleiding In Stappen

App met praktische instructiefilmpjes die naadloos aansluit bij de succesvolle methodiek Rijopleiding In Stappen (RIS).

HypoBewust

De cursus HypoBewust is bedoeld voor mensen met diabetes, die problemen ervaren met lage bloedglucosewaarden (hypo's).

Bloedsuiker

 project-bloedsuiker_1

Bloedsuiker is een online magazine opgezet om kennis en ervaring onder mensen met diabetes te delen.

Oefenen.nl

project-oefenen-nl_1

Het startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden.

Wizwijs

project-wizwijs

Functioneel-realistische rekenmethode voor het basisonderwijs.

Digitale Taalgids

project-de-digitale-taalgids_1

Leren lezen en schrijven met de Digitale Taalgids.

De Leesclub

Met de Leesclub kunnen kinderen leesbeleving delen met klasgenoten en leerkrachten.

De zaken van Zwijsen

project-de-zaken-van-zwijsen_1

Met De Zaken van Zwijsen zet je als leerkracht de zaakvakken naar je hand.

Spraakmakers

Lesmateriaal waarin specifieke taalproblemen bij de begeleiding van kinderen centraal staan.

DVD response systeem

Alle cursisten doen interactief mee met antwoordkastjes tijdens klassikale theorieopleiding. 

E-learningportal SW

Portal met lesmateriaal voor de Sociale Werk-sector.

CITO Rekenmaatje

Rekenmaatje helpt om zwakke punten van rekenaars van groep 5, 6 en 7 te verhelpen.

Estafette de Leestrainer

Hardop lezen, opnemen en terugluisteren, betere feedback is er niet!

HypoInzicht

project-hypo-inzicht_1

Dé informatieve website voor mensen met diabetes type 2, die gaan starten of onlangs gestart zijn met het gebruik van insuline.

IJsbreker

IJsbreker is de meest gebruikte NT2-methode voor laagopgeleide NT2-cursisten.

KiesBeter.nl Diabetes

De openbare zorgportal Kies Beter - wijst u de weg in de zorg - diabetes interactief.

Klik & Tik
Het internet op

project-klikentik-het-internet-op

Laagopgeleiden leren hun weg op het internet te vinden.

Klik & Tik
Samen op 't web

project-klikentik-samen-op-het-web

Stap voor stap aan de slag met sociale media op internet.

Lees en Schrijf!

project-lees-en-schrijf

Laagdrempelig leren omgaan met alledaagse schrijf- en leestaken.

Lees en Schrijf!
Geld en rekenen

Tips en uitleg over rekenen met geld en honderden oefeningen.

Lees en Schrijf!
Gezondheid

Laaggeletterden hebben moeite met lezen en schrijven. Gezondheidsinformatie vinden, begrijpen en gebruiken is voor hen te moeilijk.

Lees en Schrijf!
Het leesplankje

Het traditionele leesplankje in een modern, digitaal jasje.

Lees en Schrijf!
Mobiel

Experimentele mobiele website voor eerste generatie mobieltjes bij Lees en Schrijf! serie.

Lees en Schrijf!
Taal op je werk

Lees- en schrijfoefeningen in de context van de werkomgeving.

Lees en Schrijf!
Voetbal

project-lees-en-schrijf-voetbal

Oefenmodule voor taal, rekenen en digitale vaardigheden gekoppeld aan het thema voetbal.

20/20

Lesmethode om hiaten in de basiskennis van studenten beroepsonderwijs economie weg te werken. 

Leeshuis
beginnend lezen

Lesmethode beginnend lezen voor groep 3.

Leeshuis
technisch lezen

Lesmethode technisch lezen voor groep 4.

Onder Amsterdammers

In Onder Amsterdammers krijgt u een kijkje achter de schermen van verschillende vrijwilligersorganisaties.

Code

CODE is een NT2-methode voor hoger opgeleide volwassen anderstaligen.

POI

Portal met e-learningprogramma's voor alle medewerkers van alle Sociale Werk-bedrijven.

Portal Basisvaardigheden

Portal met onderzoeken en informatie over laaggeletterdheid en basisvaardigheden voor professionals en geïnteresseerden.

Rekenrijk

project-rekenrijk_3

Lesmethode realistisch rekenen voor groep 1 t/m 8.

Samen op pad

Deze methode bereidt anderstaligen voor op participatie in de Nederlandse samenleving.

Schrijfhuis

Doorgaande leerlijn technisch schrijven voor groep 1 t/m 8.

Schrijven in de basisschool

project-schrijven-in-de-basisschool

Methode onafhankelijke schrijfmethode voor het basisonderwijs.

SCORE

Schoolbrede aanpak voor taal- en rekenachterstanden voor het voortgezet onderwijs.

Sprekend verleden

project-sprekend-verleden_1

Sprekend verleden laat leerlingen zelf de geschiedenis ontdekken.

Station Nederlands

Oefenprogramma bij de radio- en televisielessen voor anderstaligen. 

Taalklas.nl Plus

project-taalklasnl-plus_1

Woorden leren door luisteren, lezen, schrijven en uitspraak te oefenen.

Theorie-leren.nl

De snelste route om je theorie voor je rijbewijs te halen.

Toetssite Taal in beeld

Toetssite bij taalmethode.

Uit en thuis

Taaloefeningen in de context van het gewone leven in en om het huis.

Veilig leren lezen - lezen met Zoem

Oefenprogramma bij lesmethode aanvankelijk lezen.

VTO basiskwalificatie

Combinatie van e-learning en klassikale lessen voor de vrachtauto- of buschauffeur in opleiding.

VTO nascholing

project-VTO-nascholing_1

Hoe blijf ik beroepschauffeur (code 95 behouden): periodieke nascholing.

Webleren

Portal met lesmateriaal om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

DIEP

DIEP staat voor Diabetes Interactief Educatie Programma.

Haydi Bakalim

project-haydi-bakalim

Haydi Bakalım (vrij vertaald: Kom op!) is een e-learningprogramma voor diabetes type 2 patiënten met een Turkse achtergrond.