Opdrachtgever: Cinop
Project: Basisvaardigheden.nl
Client: Cinop
Project: Basisvaardigheden.nl

Portal Basisvaardigheden

Portal Basic Skills

Basisvaardigheden is een portal met onderzoeken en informatie over laaggeletterdheid en basisvaardigheden voor professionals en geïnteresseerden.

Emmia ontwikkelde de site in opdracht van Cinop.

De portal over laaggeletterdheid en basisvaardigheden bestaat uit drie onderdelen. Onderdelen zijn:
  • Laaggeletterdheid
  • Basisvaardigheden
  • Digitale kenniskring
Het onderdeel Laaggeletterdheid geeft informatie over laaggeletterdheid en is bedoeld voor geïnteresseerden.
Belangrijke thema's hierbij zijn onder meer het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Het onderdeel Basisvaardigheden bevat onderzoek en praktijkvoorbeelden voor professionals.
Dit onderdeel bundelt de expertise op het gebied van basisvaardigheden. Het is bedoeld voor professionals die te maken hebben met laagopgeleide volwassenen. Dit kan zijn in het onderwijs, het bedrijfsleven, bij de overheid of een maatschappelijke organisatie. Daarnaast is er aandacht voor overkoepelende thema's als leesbevordering en internationaal onderzoek.

Het onderdeel Digitale kenniskring is enkel toegankelijk voor betrokkenen bij het project "Effectiviteit en kwaliteit van het NT1-onderwijs". De opbrengsten van dit project zult u in een latere fase bij Basisvaardigheden kunnen terugvinden.
Basic Skills is a portal with research and information about low literacy and basic skills for professionals and interested parties.

Emmia developed the site on behalf of Cinop.

The portal on low literacy and basic skills consists of three parts. Parts are:
  • Low literacy
  • Basic skills
  • Digital knowledge network
The Low Literacy section provides information about low literacy and is intended for those interested.
Important themes include recognizing low literacy and making it a topic of discussion.

The Basic Skills section contains research and practical examples for professionals.
This component bundles expertise in the field of basic skills. It is intended for professionals who deal with poorly educated adults. This could be in education, business, government or a social organization. In addition, attention is paid to overarching themes such as reading promotion and international research.

The Digital Knowledge Circle section is only accessible to those involved in the "Effectiveness and quality of NT1 education" project. You will be able to find the results of this project at a later phase under Basic Skills.