Opdrachtgever: Noordhoff
Project: Rekenrijk
Client: Noordhoff
Project: Rekenrijk

Rekenrijk

Rekenrijk

Rekenrijk is een methode realistisch rekenen voor de groepen 1 tot en met 8. De software bij Rekenrijk is uniek: het is de enige die direct gekoppeld is aan de lesdoelen.

Emmia maakte het ontwerp en de vormgeving en realiseerde het geheel.

De kinderen werken op de computer met dezelfde activiteiten die de juf of meester al eerder heeft aangeboden. Elke jaar komen er meerdere vaardigheden bij. Van ruimtelijk inzicht tot strategieën bij hoofdrekenen en rekenen met tabellen, kommagetallen en procenten.

De computer houdt de vorderingen van de kinderen nauwkeurig bij. Zo nodig krijgen kinderen automatisch extra opgaven aangeboden voor herhaling of verdieping.

Intussen blijft de leerkracht wèl de baas!
Rekenrijk is a method of realistic arithmetic for groups 1 to 8. The software at Rekenrijk is unique: it is the only one that is directly linked to the lesson objectives.

Emmia made the design and design and realized the whole thing.

The children work on the computer with the same activities that the teacher has previously offered. More skills are added every year. From spatial insight to strategies for mental arithmetic and calculations with tables, decimal numbers and percents.

The computer accurately monitors the children's progress. If necessary, children are automatically offered additional tasks for repetition or deepening.

In the meantime, the teacher remains in charge!