Opdrachtgever: VekaBest Verkeersleermiddelen
Project: hulpdiensten-opleiding.nl
Client: VekaBest Verkeersleermiddelen
Project: hulpdiensten-opleiding.nl

hulpdiensten-opleiding.nl

hulpdiensten-opleiding.nl

VTO ontwikkelt samen met het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid (NIV) en de Verkeersopleidingen Zuid (VOZ) moderne trainingen voor hulpdiensten. VTO biedt deze training aan, door middel van e-learning.

Emmia heeft in opdracht van VekaBest de website www.hulpdiensten-opleiding.nl ontworpen en gerealiseerd.

Doel van de training is vakbekwaam zijn én blijven als brandweerchauffeur, ambulancechauffeur en huisartsenpostchauffeur.

De VTO training tot hulpdienst chauffeur zorgt ervoor dat deze chauffeurs vakbekwaam worden en dat ook blijven door middel van online trainingen en bijscholingsprogramma’s. Bovendien vergroot ons programma hun besluitvaardigheid en dus ook de algemene verkeersveiligheid. Win-win voor ieder van ons.
VTO, together with the Dutch Road Safety Institute (NIV) and the Traffic Training South (VOZ), develops modern training for emergency services. VTO offers this training through e-learning.

Emmia designed and created the website www.hulpdiensten-opleiding.nl on behalf of VekaBest.

The aim of the training is to become and remain professional as a fire brigade driver, ambulance driver and GP post driver.

The VTO emergency service driver training ensures that these drivers become and remain professionally competent through online training and further education programs. Moreover, our program increases their decision-making skills and therefore also general road safety. Win-win for each of us.