Opdrachtgever: Noordhoff
Project: Schrijven in de basisschool
Client: Noordhoff
Project: Writing in primary school

Schrijven in de basisschool

Writing in primary school

Schrijven in de basisschool is de meest gebruikte niet-gekoppelde schrijfmethode voor het basisonderwijs.

Het programma biedt onbeperkt extra oefening voor kinderen die moeite hebben met het inprenten van de schrijfbeweging. Op het scherm wordt de beweging langzaam voorgedaan, terwijl een voice-over verbale ondersteuning geeft.


Emmia ontwikkelde de software bij deze methode.

De leerkracht kan zelf het schrijftempo instellen en de computer zowel losse letters als woorden laten schrijven. Alle combinaties en verbindingen kunnen worden gemaakt. De letters worden op liniatuur geschreven. Deze functionaliteit is ook zeer geschikt voor het digibord.

Met het programma kunnen ook extra oefenbladen gemaakt worden voor zwakke of goede schrijvers, maar ook om aan te sluiten op een project dat in de klas wordt uitgevoerd. Op het oefenblad wordt de tekst afgebeeld in schrijfletters op liniatuur met een blanco oefenregel met liniatuur eronder. De leerkracht kan eigen schrijfvoorbeelden bedenken.

Daarbij beschikt de leerkracht over alle letters en verbindingen en vijf liniatuurformaten. Met de software kan de leerkracht bovendien pijlenletterkaarten printen voor gebruik bij de instructie van de leerlingen.
Writing in primary school is the most commonly used non-linked writing method for primary education.

The program provides unlimited additional practice for children who have difficulty memorizing the writing movement. The movement is slowly demonstrated on the screen, while a voice-over provides verbal support.


Emmia developed the software for this method.

The teacher can set the writing pace himself and let the computer write both individual letters and words. All combinations and connections can be made. The letters are written on ruler. This functionality is also very suitable for the digital whiteboard.

The program can also be used to create additional practice sheets for weak or good writers, but also to connect to a project being carried out in class. On the practice sheet, the text is depicted in writing letters on ruled lines with a blank practice line with ruled lines underneath. The teacher can come up with his or her own writing examples.

The teacher also has all the letters and connections and five ruler formats at his disposal. The software also allows the teacher to print arrow letter cards for use in student instruction.