Opdrachtgever: VekaBest Verkeersleermiddelen
Project: Online rijexamen oefenen
Client: VekaBest Verkeersleermiddelen
Project: Practice driving test online

Online rijexamen oefenen

Practice driving test online

VekaBest is onomstotelijk de nummer 1 in verkeerstheorie in Nederland. Het leren uit een theorieboek hebben we jaren geleden al leuker en effectiever gemaakt door onze interactieve e-learning van theorie-leren.nl. Met de online video-rijexamenroutes van onlinerijexamenoefenen.nl moderniseren we nu ook het oefenen voor je CBR-praktijkexamen. Je leert door te doen, te ervaren en te herhalen, ondersteund met praktijk- en theorievragen die tijdens de video’s worden gesteld. Zo leer je leuker en slaag je sneller!

Emmia heeft in opdracht van VekaBest de website ontworpen en gerealiseerd.

Door verkeersregels en -situaties visueel in beeld te brengen en er vragen over te stellen, zorgen we dat je de verkeerstheorie beter begrijpt en onthoudt. En met deze online video-rijexamenroutes, waarmee je met échte CBR-examenroutes kunt oefenen in je eigen stad en in vele andere Nederlandse steden, maak je meteen de vertaalslag naar de praktijk. Veel leerlingen zakken tijdens hun CBR-rijexamen omdat ze verkeerssituaties verkeerd inschatten of de verkeerde beslissingen nemen. Met deze interactieve online video-rijexamenroutes is dit probleem nu verleden tijd.

Met een gekoppelde vraag- en antwoordmodule in examenstijl testen we de alertheid in die hectische praktijk. Een betere voorbereiding is er eigenlijk niet.

  • Altijd up-to-date!
  • Zó gaat het in de praktijk
  • De allerbeste voorbereiding op je echte rijexamen
  • Tientallen praktijkgerichte vragen en voorzien van feedback
VekaBest is undisputedly the number 1 in traffic theory in the Netherlands. Years ago, we made learning from a theory book more fun and effective through our interactive e-learning from theorie-leren.nl. With the online video driving exam routes from onlinerijexamenoefenen.nl, we now also modernize practicing for your CBR practical exam. You learn by doing, experiencing and repeating, supported by practical and theoretical questions that are asked during the videos. This way you will learn more and succeed faster!

Emmia designed and created the website on behalf of VekaBest.

By visually visualizing traffic rules and situations and asking questions about them, we ensure that you better understand and remember traffic theory. And with these online video driving test routes, which allow you to practice with real CBR exam routes in your own city and in many other Dutch cities, you can immediately translate this into practice. Many students fail their CBR driving test because they misjudge traffic situations or make the wrong decisions. With these interactive online video driving test routes, this problem is now a thing of the past.

We test alertness in that hectic practice with a linked question and answer module in exam style. There is actually no better preparation.

  • Always up to date!
  • This is how it works in practice
  • The very best preparation for your real driving test
  • Dozens of practice-oriented questions and provided with feedback