Opdrachtgever: WFTsamenvattingen
Project: Wft en Wft PE proefexamens
Client: WFT summaries
Project: Wft and Wft PE test exams

WFTsamenvattingen

WFT summaries

WFTsamenvattingen is een initiatief dat professioneel studiemateriaal aanbiedt ter voorbereiding op het Wft of Wft PE examen. Wft certificaten zijn nodig om bevoegd te worden om te mogen werken in de financiële sector en dat te blijven.

WFTsamenvattingen probeert leren voor jou zo gemakkelijk en eenvoudig mogelijk te maken. Want wie wil er nou niet in één keer slagen voor zijn Wft Examen? Maak gebruik van onze Samenvattingen, Extra Documenten en Online Oefenexamens!

Emmia ontwikkelt en onderhoudt de e-learningomgeving voor WFTsamenvattingen. De omgeving bestaat uit een Content Management Systeem (CMS) en een portal die toegang geeft tot een proefexamens.

In het CMS worden de proefexamens voor de verschillende Wft of Wft PE examens samengesteld, beheerd en gepubliceerd.

De omgeving is gekoppeld aan de webshop van WFTsamenvattingen waardoor cursisten direct na betaling aan de slag kunnen.

De cursist oefent in de portal met het aangeschafte pakket proefexamens. De cursist kan desgewenst extra proefexamens aanschaffen.

Je kunt een demo bekijken op oefenen.wftsamenvattingen.nl.
WFT summaries is an initiative that offers professional study material in preparation for the Wft or Wft PE exam. Wft certificates are required to become authorized to work in the financial sector and to remain so.

WFT summaries tries to make learning as easy and simple as possible for you. Because who wouldn't want to pass their Wft exam in one go? Take advantage of our Summaries, Extra Documents and Online Practice Exams!

Emmia develops and maintains the e-learning environment for WFT summaries. The environment consists of a Content Management System (CMS) and a portal that provides access to trial exams.

The test exams for the various Wft or Wft PE exams are compiled, managed and published in the CMS.

The environment is linked to the WFT summaries webshop, so students can get started immediately after payment.

The student practices in the portal with the purchased sample exam package. The student can purchase additional test exams if desired.

You can watch a demo at oefenen.wftsamenvattingen.nl.