Opdrachtgever: VTO vervoer & logistiek
Project: Basiskwalificatie Beroepschauffeurs
Client: VTO vervoer & logistiek
Project: Basic qualification for professional drivers

VTO basiskwalificatie

VTO basic qualification

VTO ontwikkelt lesmethoden voor iedereen die een functie in het vervoer en/of de logistiek ambieert, of die er al werkzaam is en zich verder wil ontwikkelen. Op de site vto-vervoerenlogistiek.nl vindt u de producten voor het reguliere (MBO) beroepsonderwijs.

VTO heeft voor zowel de docent als de student een digitale leeromgeving ontwikkeld. Middels deze digitale omgeving kan de docent te allen tijde de voortgang van de studenten monitoren, toegang tot alle lesstof, de studenten beoordelen en kan de docent het huiswerk van de studenten inzien en beoordelen. Ook is het mogelijk om naast de lesstof van VTO vervoer & logistiek eigen materiaal te uploaden in de digitale omgeving van de docenten. Ben je geïnteresseerd? Vraag vrijblijvend een demo aan.

Emmia verzorgde de technische realisatie, ontwerp en vormgeving van de website vto-vervoerenlogistiek.nl en de digitale leeromgeving.

De lesmethoden
  • sluiten perfect aan op de kwalificatiedossiers
  • bieden u de mogelijkheid uw opleidingen naar eigen inzicht in te delen
  • zijn gericht op het activeren van studenten en het verwerven van 21e eeuwse vaardigheden
  • ondersteunen u bij het monitoren en beoordelen van uw studenten
VTO develops teaching methods for anyone who aspires to a position in transport and/or logistics, or who is already working there and wants to develop further. On the vto-voerenlogistiek.nl site you will find products for regular (MBO) vocational education.

VTO has developed a digital learning environment for both teacher and student. Through this digital environment, the teacher can monitor the progress of the students at all times, have access to all teaching material, assess the students and the teacher can view and assess the students' homework. In addition to the VTO transport & logistics teaching material, it is also possible to upload your own material into the digital environment of the teachers. Are you interested? Request a demo without obligation.

Emmia took care of the technical realization, design and design of the website vto-voerenlogistiek.nl and the digital learning environment.

The teaching methods
  • connect perfectly with the qualification files
  • offer you the opportunity to organize your courses at your own discretion
  • are aimed at activating students and acquiring 21st century skills
  • support you in monitoring and assessing your students