Opdrachtgever: Amsterdam UMC
Project: Haydi Bakalım
Client: Amsterdam UMC
Project: Haydi Bakalım

Haydi Bakalım

Haydi Bakalım

Haydi Bakalım (vrij vertaald: Kom op!) is een e-learningprogramma voor diabetes type 2 patiënten met een Turkse achtergrond.

Emmia ontwikkelde het e-learningprogramma en het dashboard voor de hulpverleners in opdracht van VU medisch centrum.

Het programma is geheel in de Turkse taal. Patiënten doorlopen het educatieve programma waarbij ze wekelijks opdrachten uitvoeren en inleveren. Dit huiswerk wordt nagekeken door diabeteshulpverleners, die de patiënten begeleiden en coachen.
Haydi Bakalım (loosely translated: Come on!) is an e-learning program for type 2 diabetes patients with a Turkish background.

Emmia developed the e-learning program and the dashboard for care providers on behalf of the VU Medical Center.

The program is entirely in the Turkish language. Patients go through the educational program in which they complete and submit assignments every week. This homework is checked by diabetes care providers, who guide and coach the patients.