Opdrachtgever: Uitgeverij Zwijsen
Project: Toetssite Taal in beeld
Client: Uitgeverij Zwijsen
Project: Test site Language in focus

Toetssite Taal in beeld

Test site Language in focus

De Toetssite (los verkrijgbaar voor taal en spelling) maakt digitaal toetsen, nakijken, registreren en plannen makkelijker. Leerlingen maken de toets op computer of tablet, waarna de resultaten direct zichtbaar zijn. Dat scheelt veel nakijkwerk. Bovendien zie je per leerling wie extra oefenstof kan gebruiken en zet je deze stof eenvoudig op naam klaar of print het uit. Ook kun je eenvoudig groepsplannen maken naar aanleiding van de toetsen.

Emmia verzorgde de vormgeving en technische realisatie van deze toetssite.

Automatisch of handmatig invoeren
Ook als je niet digitaal toetst, kan de Toetssite je van dienst zijn. Voer de resultaten handmatig in en maak gebruik van de analyse en differentiatiemogelijkheden in de Leerkrachtassistent. Ontdek bijvoorbeeld welke leerlingen op basis van de toetsresultaten aan de slag moeten met herhalingstaken en print deze taken per leerling uit.
The Test site (available separately for language and spelling) makes digital testing, checking, registering and planning easier. Students take the test on a computer or tablet, after which the results are immediately visible. That saves a lot of checking. In addition, you can see per student who can use extra practice material and you can easily prepare this material by name or print it out. You can also easily make group plans based on the tests.

Emmia took care of the design and technical realization of this test site.

Enter automatically or manually
Even if you do not test digitally, the Test Site can be of service to you. Enter the results manually and use the analysis and differentiation options in the Teacher Assistant. For example, discover which students should work on repetitive tasks based on the test results and print these tasks per student.