Opdrachtgever: Noordhoff
Project: Leeshuis
Client: Noordhoff
Project: Reading house

Leeshuis technisch lezen

Reading house technical reading

De methode Leeshuis technisch lezen is een compleet programma voor technisch lezen voor groep 4, niveaulezen is niet meer nodig.

Met een uitgekiende leerlijn van thematisch geordende teksten wordt in groep 4 een evenwichtige opbouw in moeilijkheidsgraad aangeboden. Het bevat veel variatie in fictieve en zakelijke teksten (Klokhuis-principe). De leerlingen van groep 4 worden nauwkeurig gevolgd door frequente toetsing en herhaling. Zelfs de zwakkere leerling scoort boven verwachting!

Onderdelen zijn o.a.
  • intensief lezen
  • toetsing en herhaling
  • diverse instructiemomenten
  • het oefenen met de computer
The Reading House technical reading method is a complete program for technical reading for group 4, level reading is no longer necessary.

With a sophisticated learning path of thematically arranged texts, group 4 offers a balanced structure in terms of difficulty. It contains a lot of variation in fictional and business texts (Klokhuis principle). The students of group 4 are closely monitored through frequent testing and repetition. Even the weaker student scores above expectations!

Parts include
  • intensive reading
  • testing and repetition
  • various instruction moments
  • practicing with the computer