Opdrachtgever: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Oefenen.nl
Client: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Oefenen.nl

Oefenen.nl

Oefenen.nl

Oefenen.nl gelooft in een wereld waarin iedereen kan meedoen. Thuis en op het werk. Oefen online met taal, rekenen, internet. Geld, gezondheid en opvoeding. Oefenen.nl wil dat elke (jong) volwassene die een zetje kan gebruiken op een makkelijke en toegankelijke manier kan leren en zich kan ontwikkelen. Om zijn of haar zelfvertrouwen te verhogen en zich beter thuis te voelen in de snel veranderende samenleving. Individueel en in eigen tempo.

Ruim 350 organisaties hebben een licentie op Oefenen.nl. Zoals bibliotheken, gemeenten, scholen, taalaanbieders, sociale werkvoorzieningen, asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen en bedrijven.

Oefenen.nl is een initiatief van Stichting Expertisecentrum ETV.nl. Emmia verzorgde de technische realisatie. Oefenen.nl bestaat o.a. uit een CMS, Oefenportal, Volgsysteem en een beheeromgeving.

Volgsysteem

Als je een licentie op Oefenen.nl hebt, krijg je toegang tot het Volgsysteem waarin je kunt volgen aan welke oefeningen deelnemers werken op Oefenen.nl. In het Volgsysteem van Oefenen.nl zet je leerroutes klaar voor de deelnemer en bekijk je de resultaten. Ook heb je toegang tot extra materiaal, zoals handleidingen of werkbladen bij programma’s.

In het Volgsysteem kun je:
 • deelnemers toevoegen
 • deelnemers met een bestaand account koppelen
 • leerroutes aanmaken, bewerken en klaarzetten
 • resultaten bekijken
 • extra materialen bekijken en downloaden
Beheeromgeving

Er is één beheerder voor een organisatie met een licentie. In de Beheeromgeving kun je:
 • begeleiders toevoegen en gegevens wijzigen
 • groepen toevoegen en gegevens wijzigen
 • introductietekst toevoegen
 • extra materiaal en medialinks toevoegen
Deelnemers

Deelnemers die thuis willen oefenen kunnen gratis een account aan maken op oefenen.nl. Hier kunnen ze leren omgaan met geld, gezondheid, verkeersregels en nog veel meer.
Oefenen.nl believes in a world where everyone can participate. At home and at work. Practice online with language, math, internet. Money, health and education. Tienen.nl wants every (young) adult who can use a push to learn and develop in an easy and accessible way. To increase his or her self-confidence and to feel more at home in the rapidly changing society. Individually and at your own pace.

More than 350 organizations have a license on Oefenen.nl. Such as libraries, municipalities, schools, language providers, social work facilities, asylum seeker centers, penitentiary institutions and companies.

Oefenen.nl is an initiative of the ETV.nl Expertise Center Foundation. Emmia took care of the technical realization. Oefenen.nl consists of, among other things, a CMS, Practice Portal, Tracking System and a management environment.

Tracking system

If you have a license on Oefenen.nl, you get access to the Tracking System in which you can monitor which exercises participants are working on on Oefenen.nl. In the Oefenen.nl tracking system you prepare learning routes for the participant and view the results. You also have access to additional material, such as manuals or worksheets for programs.

In the Tracking System you can:
 • add participants
 • link participants with an existing account
 • create, edit and prepare learning routes
 • view results
 • view and download additional materials
Management environment

There is one administrator for a licensed organization. In the Management Environment you can:
 • add supervisors and change data
 • add groups and change data
 • add introductory text
 • add additional material and media links
Participants

Participants who want to practice at home can create a free account on Oefenen.nl. Here they can learn how to deal with money, health, traffic rules and much more.