Opdrachtgever: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Lees en Schrijf! Geld en Rekenen
Client: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Read and Write! Money and Arithmetic

Lees en Schrijf! Geld en Rekenen

Read and Write! Money and Arithmetic

In zes korte afleveringen krijgt u tips en uitleg over rekenen met geld. Op de website van Lees en Schrijf! kunt u de uitleg van de sommen nog eens terugkijken. Daarnaast biedt de site honderden oefeningen voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en procenten.

Het werkboek besteedt daarnaast aandacht aan de rekenmachine en de rekenles.

De zes thema’s zijn:
 • contant betalen
 • betalen via internet
 • betalen in termijnen
 • korting
 • sparen
 • inkomsten en uitgaven
In six short episodes you will receive tips and explanations about calculating with money. On the website of Read and Write! you can look back at the explanation of the sums. In addition, the site offers hundreds of exercises for addition, subtraction, multiplication, division and percents.

The workbook also pays attention to the calculator and the arithmetic lesson.

The six themes are:
 • pay in cash
 • pay via internet
 • pay in installments
 • discount
 • save
 • income and expenses