Opdrachtgever: Uitgeverij Zwijsen
Project: Veilig leren lezen - lezen met Zoem
Client: Uitgeverij Zwijsen
Project: Learn to read safely - read with Zoem

Veilig leren lezen - lezen met Zoem

Learn to read safely - read with Zoem

Zoem is al jaren een begrip bij leerkrachten en leerlingen van groep 3 en de kleuterklassen. Hij neemt de kinderen in avonturen mee op zoek naar klanken en letters. In Veilig leren lezen begeleidt Zoem de kinderen bij het alzijdig verkennen van de nieuwe letters en bij het zoemend lezen. Zoem wordt door veel leerkrachten en leerlingen omarmd en is een echt vriendje van de klas geworden.

Emmia verzorgde de technische realisatie van dit online oefenprogramma. Bij de realisatie is gekozen voor schaalbare graphics (SVG) waardoor de oefeningen er zowel op een pc als op een tablet haarscherp uitzien.

Kleuters maken in de Zoemverhalen kennis met Zoem de bij. Hij woont bij oma in de tuin. Hij gaat op zoek naar vriendjes voor in zijn vriendenboek. Deze vriendjes ontmoet hij tijdens zijn avonturen waarin telkens een bepaalde klank en letter centraal staan. Zoem neemt hen mee naar het bijenhotel waar elk vriendje in de kamer van zijn of haar letter mag logeren of komen rondkijken. Bij al deze activiteiten maken de kinderen kennis met alle facetten van de letter en wordt er een start gemaakt met zoemend zeggen, ter voorbereiding op het leren lezen in groep 3.

In groep 3 introduceert Zoem de nieuwe letters bij de leerlingen. Hij neemt ze mee op een ontdekkingstocht waarin hij de nieuwe letter op verschillende plaatsen tegenkomt: op verkeersborden, in namen op gevels, bij de dokter. Aan het einde hangt hij de letter op de juiste plaats op het letterbord. In Veilig leren lezen leren kinderen zoemend lezen. Als ze dit oefenen met de digibordsoftware speelt Zoem daarbij uiteraard ook een rol. En Zoem is hun maatje als ze zelfstandig oefenen met de leerlingsoftware.

Ga voor meer informatie en bestellen naar Online software Lezen met Zoem.
Zoem has been a household name among teachers and students of group 3 and nursery classes for years. He takes the children on adventures in search of sounds and letters. In Safe Learning to Read, Zoem guides the children in exploring the new letters on all sides and in reading while buzzing. Zoem is embraced by many teachers and students and has become a real friend of the class.

Emmia took care of the technical realization of this online exercise program. Scalable graphics (SVG) were chosen for the realization, so that the exercises look razor-sharp on both a PC and a tablet.

Preschoolers are introduced to Buzz the bee in the Buzz Stories. He lives in grandma's garden. He looks for friends to put in his friends book. He meets these friends during his adventures, which each focus on a certain sound and letter. Zoem takes them to the bee hotel where each friend can stay in the room of his or her letter or come and look around. In all these activities, the children are introduced to all facets of the letter and a start is made with buzzing sayings, in preparation for learning to read in group 3.

In group 3, Zoem introduces the new letters to the students. He takes them on a journey of discovery in which he encounters the new letter in various places: on traffic signs, in names on facades, at the doctor's office. At the end, he hangs the letter in the right place on the letter board. In Safe Learning to Read, children learn to read while buzzing. If they practice this with the digital whiteboard software, Zoem obviously also plays a role. And Zoem is their buddy when they practice independently with the student software.

For more information and to order, go to Online software Reading with Zoem.