Opdrachtgever: Alphabet
Project: Alphabet op maat
Client: Alphabet
Project: Alphabet op maat

Alphabet op maat

Alphabet op maat

Alphabet is opgericht in 1997 en is een merkonafhankelijke leasemaatschappij die met meer dan 530.000 voertuigen, inclusief 70.000 onderhoudscontracten tot de top 5 grootste van Europa behoort. Alphabet ondersteunt duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeheer en biedt innovatieve oplossingen en diensten op maat, van advies tot allesomvattende beheeroplossingen.

Emmia heeft een tool ontwikkeld die consultants van Alphabet in staat stelt om op een eenvoudige manier een presentatie samen te stellen en inhoudelijk toe te spitsen op haar klanten. De presentatie op maat kan interactief afgespeeld worden bij de klant aan tafel op een laptop of iPad. Daarnaast kan de presentatie ook in pdf-formaat beschikbaar gesteld worden aan de relatie, zodat de klant de presentatie nog eens rustig kan bekijken.

Deze tool is ontwikkeld met HTML5 waardoor met name de output uitermate geschikt is voor het gebruik op mobiele devices zoals een iPad.

Ook ontwikkelt Emmia regelmatig informatieve of educatieve tools voor Alphabet. Denk aan mailprogramma's, kilometerregistratie, autoregelingen en calculatieprogramma's.
Alphabet was founded in 1997 and is a brand-independent leasing company with more than 530,000 vehicles, including 70,000 maintenance contracts. 5 largest in Europe. Alphabet supports sustainable and efficient mobility management and offers innovative solutions and tailor-made services, from advice to comprehensive management solutions.

Emmia has developed a tool that enables Alphabet consultants to easily put together a presentation and tailor the content to its customers. The customized presentation can be played interactively at the customer's table on a laptop or iPad. In addition, the presentation can also be made available to the customer in PDF format, so that the customer can view the presentation again at his leisure.

This tool was developed with HTML5, making the output particularly suitable for use on mobile devices such as an iPad.
Emmia also regularly develops informative or educational tools for Alphabet. Think of email programs, mileage registration, car arrangements and calculation programs.