Opdrachtgever: Oefenen.nl
Project: Budgetplanner
Client: Oefenen.nl
Project: Budget Planner

De Budgetplanner

The Budget Planner

Soms weet je niet waar je geld blijft, het vliegt eruit. Hoeveel geld komt er eigenlijk binnen? En waar geef je het precies aan het uit? Met de Budgetplanner houd je eenvoudig je inkomsten en uitgaven bij. Zo krijg je een goed beeld van wat je overhoudt of tekort komt. En je ziet waar je op kunt bezuinigen.

Dit is geen oefenprogramma, maar een handig hulpmiddel.

De Budgetplanner is ontwikkeld door Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl in samenwerking met Emmia B.V. En mogelijk gemaakt met middelen van Oefenen.nl.

Eenvoudig overzicht
Je vult heel eenvoudig per maand of per jaar al je inkomsten in. En je vult per categorie je uitgaven in. Met de overzichten zie je precies wat dure maanden zijn en of je teveel uitgeeft of dat je kunt sparen.

Voor wie is de Budgetplanner?
  • Iedereen die wil budgetteren
  • Benodigd taalniveau 1F en rekenniveau 1F
Apart inloggen
Je vindt de Budgetplanner op Oefenen.nl of rechtstreeks op www.budgetplanner.oefenen.nl. Om je gegevens veilig te houden, is het nodig om je apart te registreren. Je kunt dus niet inloggen met je gegevens voor Oefenen.nl.
Sometimes you don't know where your money is, it flies out. How much money actually comes in? And what exactly do you spend it on? With the Budget Planner you can easily keep track of your income and expenses. This gives you a good idea of what you have left or what you lack. And you see where you can cut back.

This is not an exercise program, but a useful tool.

The Budget Planner was developed by Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl in collaboration with Emmia B.V. And made possible with resources from Oefenen.nl.

Simple overview
You can easily enter all your income per month or per year. And you enter your expenses per category. With the overviews you can see exactly what expensive months are and whether you are spending too much or whether you can save.

Who is the Budget Planner for?
  • Anyone who wants to budget
  • Required language level 1F and math level 1F
Log in separately
You can find the Budget Planner on Oefenen.nl or directly at www.budgetplanner.oefenen.nl. To keep your data safe, it is necessary to register separately. So you cannot log in with your details for Oefenen.nl.