Opdrachtgever: Novo Nordisk/LifeScan
Project: Bloedsuiker
Client: Novo Nordisk/LifeScan
Project: Blood Sugar

Bloedsuiker

Blood Sugar

Het tijdschrift Bloedsuiker is in 1985 opgezet met als doel kennis en ervaring onder mensen met diabetes te delen. Het tijdschrift was verkrijgbaar bij elke apotheek en bij veel poliklinieken en huisartsenpraktijken. Het tijdschrift verscheen vier keer per jaar met een oplage van 120.000 exemplaren.

Emmia ontwikkelde een digitale versie van het tijdschrift. Deze verscheen twaalf keer per jaar. De bijbehorende website bood naast een uitgebreid archief van eerdere publicaties ook een woordenboek met diabetes gerelateerde begrippen, columns en veelgestelde vragen. Verder ontwikkelde Emmia een tool om eenvoudig de maandelijkse nieuwsbrief te kunnen produceren en verzenden. Ook de website is ontwikkeld door Emmia.

Bloedsuiker werd mogelijk gemaakt door Novo Nordisk en Lifescan.

Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer zelf in evenwicht houden. Normaal regelt het lichaam de bloedsuikerspiegel heel nauwkeurig, met het hormoon insuline. Mensen met diabetes maken zelf geen insuline meer, of hun lichaam reageert niet meer op de insuline.
The magazine Blood Sugar was founded in 1985 with the aim of sharing knowledge and experience among people with diabetes. The magazine was available at every pharmacy and at many outpatient clinics and general practices. The magazine was published four times a year with a circulation of 120,000 copies.

Emmia developed a digital version of the magazine. This appeared twelve times a year. In addition to an extensive archive of previous publications, the accompanying website also offered a dictionary with diabetes-related terms, columns and frequently asked questions. Emmia also developed a tool to easily produce and send the monthly newsletter. The website was also developed by Emmia.

Blood Sugar was made possible by Novo Nordisk and Lifescan.

With diabetes, the body can no longer maintain blood sugar balance itself. Normally the body regulates blood sugar levels very precisely with the hormone insulin. People with diabetes no longer produce insulin themselves, or their body no longer responds to insulin.