Opdrachtgever: VekaBest Verkeersleermiddelen
Project: kickstartgo.nl
Client: VekaBest Verkeersleermiddelen
Project: kickstartgo.nl

KickStartGo.nl

KickStartGo.nl

Motor aangeschaft. Heerlijk weer. Klaar om te gaan. Of wacht … toch eerst kennismaken met het opfrissen van de do’s & don’ts van het motorrijden. Goed idee. KickStartGo is er voor de beginnende, herstartende en ervaren motorrijder. Kortom voor iedereen die optimaal en bovenal veilig wil genieten van zijn ronkende machine.

Emmia heeft in opdracht van VekaBest de website ontworpen en gerealiseerd.

Met een complete voorbereiding de weg weer op
Aan materiaal voor de theoretische motoropleiding geen gebrek. Maar wat met het praktische gedeelte? Wij brengen alle ins en outs van de praktijk helder in beeld. Zo kan jij veilig de baan op en wachten je met deze complete opfriscursus geen verrassingen meer. Je krijgt een duidelijke vertaalslag voorgeschoteld richting praktijk. Bovendien verbreden we je kennis en ervaring. Over win-win gesproken.

Motorrijden wordt nóg leuker
De cursus voegt op een attractieve manier echt iets toe aan je praktische kennis. We wijzen je met interactieve animaties, afbeeldingen en uitleg op alle onderwerpen die jij hoort te kennen. Bijkomend voordeel: je kunt gebruik maken van de cursus wanneer het jou uitkomt. Zo til je jezelf met speels gemak naar een hoger niveau.
Purchased motorcycle. Beautiful weather. Ready to go. Or wait... first get acquainted with brushing up on the do's & don'ts of motorcycling. Good idea. KickStartGo is for the novice, restarting and experienced motorcyclist. In short, for anyone who wants to enjoy their roaring machine optimally and, above all, safely.

Emmia designed and created the website on behalf of VekaBest.

On the road again with complete preparation
There is no shortage of material for theoretical motorcycle training. But what about the practical part? We clearly visualize all the ins and outs of the practice. This way you can hit the track safely and there will be no more surprises with this complete refresher course. You will be presented with a clear translation into practice. Moreover, we broaden your knowledge and experience. Talk about win-win.

Motorcycle riding becomes even more fun
The course really adds to your practical knowledge in an attractive way. We use interactive animations, images and explanations to point out all the topics you should know. Additional advantage: you can take the course whenever it suits you. This way you can take yourself to a higher level with playful ease.