Opdrachtgever: ITTA
Project: Station Nederlands
Client: ITTA
Project: Station Nederlands

Station Nederlands

Station Nederlands

Het digitale oefenprogramma Station Nederlands hoort bij de radio- en televisielessen van onder meer Radio Ghanatta, Radio Dalmar, CRTV en Demet TV.

Sinds 2001 zendt Radio Ghanatta lessen Nederlands uit voor Ghanezen in de gemeente Den Haag en omstreken. Gedurende de periode 2002 – 2008 zijn deze lessen op verschillende manieren uitgebreid. Ten eerste zijn er nieuwe doelgroepen actief in het project geworden: Radio Dalmar voor de Somaliërs, CRTV voor de Chinezen en Demet TV voor de Turken. Daarbij is ook de gemeente Amsterdam opdrachtgever van het project geworden.


Emmia verzorgde de technische realisatie van het oefenprogramma in opdracht van het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam ITTA.

De radio- en TV-lessen voorzien in een leerbehoefte voor anderstaligen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere NT2 onderwijs, bijvoorbeeld doordat ze lange werkdagen hebben of door kinderen aan huis gebonden zijn. Voor anderen kunnen de lessen als een opstap naar het reguliere onderwijsaanbod fungeren of als extra leer- en oefenmogelijkheid. De lessen zijn ook te beluisteren en te bekijken op de websites van de organisaties.
The digital practice program Station Dutch is part of the radio and television lessons of Radio Ghanatta, Radio Dalmar, CRTV and Demet TV, among others.

Since 2001, Radio Ghanatta has been broadcasting Dutch lessons for Ghanaians in the municipality of The Hague and surrounding areas. During the period 2002 – 2008, these lessons were expanded in various ways. Firstly, new target groups have become active in the project: Radio Dalmar for the Somalis, CRTV for the Chinese and Demet TV for the Turks. The municipality of Amsterdam has also become the client for the project.


Emmia took care of the technical realization of the exercise program on behalf of the Institute for Language Research and Language Education Amsterdam ITTA.

The radio and TV lessons meet a learning need for non-native speakers who cannot use regular NT2 education, for example because they have long working days or are homebound because of children. For others, the lessons can act as a stepping stone to the regular educational offering or as an additional learning and practice opportunity. The lessons can also be listened to and viewed on the organizations' websites.