Opdrachtgever: ThiemeMeulenhoff
Project: 20/20
Client: ThiemeMeulenhoff
Project: 20/20

20/20

20/20

20/20 is een effectieve methode van Thieme Meulenhoff voor het economisch beroepsonderwijs. De vernieuwde versie van de methode 20/20 voor de sector Economie, Administratie en Handel voldoet aan de grote behoefte aan competentiegericht leermateriaal.

Emmia heeft de software van 20/20 ontworpen, vormgegeven en geproduceerd. Hierbij hebben we de bekende kenmerken van onze eerdere ThiemeMeulenhoff-software hergebruikt.

Door de heterogene instroom in het mbo hebben niet alle studenten dezelfde basiskennis. Om deze basiskennis bij te spijkeren is een oefen cd-rom ontwikkeld met specifieke oefeningen om hiaten in de basiskennis weg te werken.

Op aanwijzing van de docent kunnen studenten zelfstandig (thuis, in het talencentrum of in het OLC) met hun eigen cd-rom aan de slag. Naast het oefenmateriaal krijgt de student ook toetsen per vaardigheid op twee niveaus en een woordenlijst.
20/20 is an effective method by Thieme Meulenhoff for economic vocational education. The updated version of the 20/20 method for the Economy, Administration and Trade sector meets the great need for competency-based learning material.

Emmia designed, designed and produced the 20/20 software. We have reused the well-known features of our previous ThiemeMeulenhoff software.

Due to the heterogeneous intake into MBO, not all students have the same basic knowledge. To brush up on this basic knowledge, a practice CD-ROM has been developed with specific exercises to eliminate gaps in basic knowledge.

On the instructions of the teacher, students can work independently (at home, in the language center or in the OLC) with their own CD-ROM. In addition to the practice material, the student also receives tests per skill at two levels and a glossary.