Opdrachtgever: SBCM
Project: Persoonlijke OntwikkelingsImpuls
Client: SBCM
Project: Personal Development Impulse

Persoonlijke OntwikkelingsImpuls

Personal Development Impulse

In een CAO afspraak is vastgelegd dat alle medewerkers van Sociale Werk-bedrijven recht hebben op een Persoonlijke OntwikkelingsImpuls (POI). Hieraan is invulling gegeven door met behulp van e-learning.

Persoonlijke OntwikkelingsImpuls is een portal met e-learningprogramma's voor alle medewerkers van alle Sociale Werk-bedrijven.

Meer dan 100.000 medewerkers van Sociale Werk-bedrijven ontvangen een unieke inlogcode, waarmee ze toegang krijgen tot een uitgebreid e-learning programma-aanbod. Speciaal voor dit project zijn programma’s toegevoegd op het gebied van:
  • PC vaardigheden
  • Omgaan met geld, huishoudboekje, voorkomen van schulden
  • Vrije tijd, life style, sport, vrijwilligerswerk en ontspanning
A collective labor agreement stipulates that all employees of Social Work companies are entitled to a Personal Development Impulse (PDI). This has been achieved with the help of e-learning.

Personal Development Impulse is a portal with e-learning programs for all employees of all Social Work companies.

More than 100,000 employees of Social Work companies receive a unique login code, which gives them access to an extensive e-learning program offering. Specially for this project, programs have been added in the areas of:
  • PC skills
  • Dealing with money, household budget, preventing debts
  • Leisure, life style, sports, volunteer work and relaxation