Opdrachtgever: VekaBest Verkeersleermiddelen
Project: www.theorie-leren.nl
Client: VekaBest Verkeersleermiddelen
Project: www.theorie-leren.nl

Theorie-leren.nl

Theorie-leren.nl

"Gebruik je internetvaardigheid om je theorie-examen te halen." kopt de brochure over theorie-leren.nl van VekaBest. "Jij bent thuis op internet, zoals een ervaren chauffeur dat is in het verkeer. Die vaardigheid kan je veel tijd en ergernis besparen. En geld. Geld dat je kunt besteden aan praktijkrijlessen".

Emmia ontwikkelde voor VekaBest www.theorie-leren.nl. Op deze site kunnen opleidingen gevolgd worden voor verschillende theorie-examens.

Via een theoriekaart met unieke code logt de cursist in en krijgt hij/zij gedurende een bepaalde tijd toegang tot een opleiding.
De cursist bepaalt zelf de lestijden, het tempo en kiest de onderwerpen die behandeld moeten worden. Theorie leren via internet begint makkelijk en blijft makkelijk, terwijl er elke les toch telkens meer verkeerssituaties bijkomen, die situaties steeds complexer worden en de vragen steeds meer inzicht vragen. Het blijft makkelijk doordat de opbouw van de lessen zo geraffineerd in elkaar zit.

Onder het motto "Vlugger leren, eerder slagen" zorgt de virtuele coach op theorieleren.nl voor een persoonlijke cursus op maat: hij reageert op antwoorden, houdt precies de vorderingen bij en komt gericht met lesstof voor de zwakke punten.

De cursist oefent het theorie-examen thuis precies zoals het bij het CBR afgenomen wordt en beleeft de examens thuis net zo sterk dat de examenzenuwen straks geen parten meer zullen spelen.
"Use your internet skills to pass your theory exam." headlines the brochure abouttheorie-leren.nl from VekaBest. "You are at home on the Internet, just like an experienced driver is in traffic. That skill can save you a lot of time and annoyance. And money. Money that you can spend on practical driving lessons."

Emmia developed www.theorie-leren.nl for VekaBest. On this site you can take training courses for various theory exams.

The student logs in via a theory card with a unique code and is given access to a training course for a certain period of time.
The student determines the lesson times, the pace and chooses the topics to be covered. Learning theory via the internet starts easy and remains easy, while every lesson there are more and more traffic situations, these situations become more and more complex and the questions require more and more insight. It remains easy because the structure of the lessons is so refined.

Under the motto "Learn faster, succeed sooner", the virtual coach ontheorieleren.nl provides a personal, tailor-made course: he responds to answers, accurately monitors progress and provides targeted teaching material for weak points.

The student practices the theory exam at home exactly as it is taken at the CBR and experiences the exams at home just as strongly that the exam nerves will no longer play tricks.