Opdrachtgever: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Klik & Tik - Het internet op
Client: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Klik & Tik - Onto the internet

Klik & Tik - Het internet op

Klik & Tik - Onto the internet

Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Tweedehands koopjes, informatie van de overheid, belastingaangifte doen, een reis boeken, bankzaken regelen, dat gaat tegenwoordig allemaal via internet. Klik & Tik. Het internet op helpt u beter gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Laagopgeleiden leren hun weg op het internet te vinden.

Het programma bestaat uit een oefenwebsite met 6 modulen, instructiebladen per hoofdstuk en 2 televisiespotjes. Het programma richt zich op laagopgeleiden die moeite hebben om hun weg te vinden op internet.

Video's en oefeningen
In korte video's legt presentatrice Julika Marijn u uit hoe u uw weg vindt op internet. Na een video kunt u direct aan de slag en het geleerde oefenen. Om het oefenen zo echt mogelijk te maken, oefent u bijvoorbeeld op de speciaal gebouwde website van nepdierentuin Dierenheuvel.

Klik & Tik. Het internet op bevat zes hoofdstukken:
 1. Het internet op
 2. Websites bekijken
 3. Zoeken met een zoekmachine
 4. Invullen en aanvragenv
 5. E-mailen
 6. Downloaden
The Internet is becoming increasingly important in everyday life. Second-hand bargains, government information, filing tax returns, booking a trip, arranging banking matters, these days it's all done via the internet. Klik & Tik. The Internet helps you make better use of the new possibilities. Low-educated people learn to find their way on the internet.

The program consists of a practice website with 6 modules, instruction sheets per chapter and 2 television spots. The program focuses on poorly educated people who have difficulty finding their way on the internet.

Videos and exercises
In short videos, presenter Julika Marijn explains how to find your way on the internet. After watching a video, you can get started right away and practice what you have learned. To make practicing as real as possible, practice, for example, on the specially built website of the fake zoo Dierenheuvel.

Klik & Tik. The Internet contains six chapters:
 1. On the Internet
 2. View websites
 3. Search with a search engine
 4. Complete and apply v
 5. Email
 6. Download