Opdrachtgever: Basisacademie
Project: SCORE
Client: Basisacademie
Project: SCORE

SCORE

SCORE

SCORE is hét leermiddel om de basisvaardigheden Nederlands en rekenen van jouw leerlingen via individuele routes op niveau te ontwikkelen. Speciaal ontworpen voor het voortgezet onderwijs.

De Basisacademie is een initiatief van twee educatieve uitgevers (Ageeth Jorna en Marijke Tiemersma), die samen met het onderwijs bijzondere leermiddelen ontwikkelen voor alle basisvaardigheden. SCORE maakt gebruik van een e-learning omgeving ontwikkeld door Emmia.

Score Nederlands en Score Rekenen zijn online lespakketten voor alle referentieniveaus voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Score biedt daarbij een extra referentieniveau 0F.
 • De leerlingen oefenen op eigen niveau.
 • Een coach geeft tips, uitleg en feedback.
 • De leerlijnen zijn adaptief.
 • De leerling krijgt extra oefenstof op maat.
 • De leerkracht heeft altijd zicht op resultaten.
 • De leerkracht kan eenvoudig toetsen.
SCORE is the learning tool to develop the basic Dutch and arithmetic skills of your students through individual routes at level. Specially designed for secondary education.

The Basic Academy is an initiative of two educational publishers (Ageeth Jorna and Marijke Tiemersma), who, together with education, develop special learning materials for all basic skills. SCORE uses an e-learning environment developed by Emmia.

Score Dutch and Score Arithmetic are online teaching packages for all reference levels for secondary education and MBO. Score offers an additional reference level 0F.
 • The students practice at their own level.
 • A coach provides tips, explanations and feedback.
 • The learning paths are adaptive.
 • The student receives additional tailor-made practice material.
 • The teacher always has insight into results.
 • The teacher can easily test.