Opdrachtgever: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Taalklas.nl Plus
Client: Expertisecentrum Oefenen.nl
Project: Taalklas.nl Plus

Taalklas.nl Plus

Taalklas.nl Plus

Taalklas.nl Plus is een vervolg op de eerdere series van Taalklas.nl en is ook weer ontsloten via Oefenen.nl.

Taalklas.nl Plus leert je zo'n 300 nieuwe woorden en zinnen over alledaagse onderwerpen zoals: Familie, Markt of Het wijkcentrum. Deze woorden oefen je door te luisteren, lezen en schrijven. Nieuw is dat je ook je uitspraak kunt oefenen.


Taalklas.nl Plus is ontwikkeld door Stichting Expertisecentrum ETV.nl en is mogelijk gemaakt met bijdragen van de ministeries van OCW, WWI/SWZ, de gemeente Utrecht en ROC Mondriaan. De online technische realisatie is mogelijk gemaakt door samenwerking met Emmia.

Het taalniveau loopt vanaf A1 op naar A2. Een licentie op Oefenen.nl biedt begeleiders toegang tot een docentenhandleiding en extra werkbladen. Deze werkbladen bevatten aanvullende en verdiepende oefeningen, zoals meer vrije schrijfopdrachten. Er zijn werkbladen voor anderstaligen (NT2) en voor lezen en schrijven (NT1).
Taalklas.nl Plus is a follow-up to the previous series of Taalklas.nl and is also accessible via Oefenen.nl.

Taalklas.nl Plus teaches you about 300 new words and sentences about everyday topics such as: Family, Market or The Community Center. You practice these words by listening, reading and writing. What is new is that you can also practice your pronunciation.


Taalklas.nl Plus was developed by the ETV.nl Expertise Center Foundation and was made possible with contributions from the ministries of OCW, WWI/SWZ, the municipality of Utrecht and ROC Mondriaan. The online technical realization was made possible through collaboration with Emmia.

The language level increases from A1 to A2. A license on Oefenen.nl provides supervisors with access to a teacher's manual and additional worksheets. These worksheets contain additional and in-depth exercises, such as more free writing assignments. There are worksheets for non-native speakers (NT2) and for reading and writing (NT1).