Opdrachtgever: ThiemeMeulenhoff
Project: Sprekend verleden
Client: ThiemeMeulenhoff
Project: Speaking past

Sprekend verleden

Speaking past

Sprekend verleden van uitgeverij ThiemeMeulenhoff is al meer dan een kwart eeuw de methode die leerlingen zelf geschiedenis laat ontdekken.

Bij de huidige edities is goede didactische multimedia natuurlijk onontbeerlijk. Het maakt leren aantrekkelijker, gevarieerder en biedt ruimte om film als bron in te zetten. Leerlingen weten de ICT-componenten te waarderen.


Emmia ontwikkelde didactische multimedia voor ThiemeMeulenhoff.

De cd-rom-opdrachten zijn volledig geïntegreerd in de methode en kennen daarnaast vaak een aantrekkelijk spelelement. Er zijn filmopdrachten, tijdsbalken, puzzels en nog veel meer...

De website biedt docenten nieuws en docentenmateriaal. Uw leerlingen kunnen er terecht voor opdrachten waarbij het internet nodig is en vinden er diagnostische toetsen. Zo kunnen ze zelf hun kennis van een hoofdstuk en/of een historische periode nagaan.
Speaking Past from publisher ThiemeMeulenhoff has been the method that allows students to discover history for themselves for more than a quarter of a century.

Good didactic multimedia is of course indispensable for the current editions. It makes learning more attractive, more varied and offers scope to use film as a source. Students know how to appreciate the ICT components.


Emmia developed didactic multimedia for ThiemeMeulenhoff.

The CD-ROM assignments are fully integrated into the method and often have an attractive game element. There are movie assignments, timelines, puzzles and much more...

The website offers teachers news and teacher materials. Your students can go there for assignments that require the internet and find diagnostic tests. This way they can check their knowledge of a chapter and/or a historical period.