Opdrachtgever: VTO vervoer & logistiek
Project: Nascholing Beroepschauffeurs
Client: VTO vervoer & logistiek
Project: Further training for professional drivers

VTO nascholing

VTO further training

De Europese Unie heeft ambitieuze doelstellingen voor het vervoer van goederen en personen over de weg. De verkeersveiligheid moet omhoog, het brandstofverbruik omlaag en het imago van de beroepschauffeurs positiever. Om dat te bereiken heeft de EU de Richtlijn vakbekwaamheid 2003/59/EG opgesteld. Deze geldt sinds september 2008 voor alle bus- en touringcarchauffeurs en sinds september 2009 voor alle vrachtautochauffeurs.

Eén van de onderdelen van die Richtlijn is de verplichte periodieke nascholing van beroepschauffeurs. Elke chauffeur moet 35 uur nascholing volgen per 5 jaar.

VTO transportopleidingen heeft voor die 35 uur nascholing een totaalpakket ontwikkeld dat een aantal unieke voordelen biedt. Emmia heeft alle programmatuur hiervoor ontwikkeld. Zowel de planningsmodule als E-learningprogramma's.

VTO neemt u alle zorgen uit handen: het tijdig plannen, uitvoeren en registreren van de nascholing van uw chauffeurs. Uw chauffeurs behouden hun code 95 en u krijgt nóg betere chauffeurs.
The European Union has ambitious objectives for the transport of goods and passengers by road. Road safety must be improved, fuel consumption reduced and the image of professional drivers more positive. To achieve this, the EU has drawn up the Professional Competence Directive 2003/59/EC. This has applied to all bus and coach drivers since September 2008 and to all truck drivers since September 2009.

One of the parts of that Directive is the mandatory periodic further training of professional drivers. Every driver must follow 35 hours of refresher training every 5 years.

VTO transport training has developed a total package for the 35 hours of further training that offers a number of unique advantages. Emmia has developed all the software for this. Both the planning module and E-learning programs.

VTO takes care of everything for you: planning, implementing and registering the further training of your drivers in a timely manner. Your drivers keep their code 95 and you get even better drivers.