Opdrachtgever: Uitgeverij Zwijsen
Project: Wizwijs
Client: Uitgeverij Zwijsen
Project: Wizwijs

Wizwijs

Wizwijs

Wizwijs is een praktische, uitdagende én veilige rekenmethode waarmee kinderen goed leren rekenen. De methode combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden. En dat alles op speelse wijze, mede dankzij de fictieve rekenmaatjes Wisse en Roefie Rups. Daar worden kinderen wizwijzer van...

Wizwijs is een complete methode van uitgeverij Zwijsen, waarin educatieve software vanzelfsprekend is geïntegreerd. Uitgeverij Zwijsen heeft Emmia ingeschakeld voor de ontwikkeling van de educatieve software.

Wizwijs biedt een brede basis voor later en is compleet, uitdagend en maatwerkgericht.

De leerlingen oefenen veel op basis van eigenschappen van getallen en van bewerkingen, bijvoorbeeld verdubbelen en halveren. Ze oefenen ook de samenhang tussen:
  • optellen en aftrekken
  • vermenigvuldigen en delen
  • optellen en vermenigvuldigen
  • aftrekken en delen
De leerlingen oefenen niet alleen door het maken van sommen, maar met name ook met regelmatig terugkerende oefenvormen. Bijvoorbeeld het werken met tabellen in relatie met sommen, bloksommen, spinsommen, de rekenspellen in les 15 en les 20 en de Wizmix in het oefenboek in les 15.
Wizwijs is a practical, challenging and safe arithmetic method with which children learn to calculate well. The method combines practical and creative calculations with mathematical knowledge and skills. And all this in a playful way, partly thanks to the fictional math buddies Wisse and Roefie Rups. That makes children wiser...

Wizwijs is a complete method from publisher Zwijsen, in which educational software is naturally integrated. Uitgeverij Zwijsen has engaged Emmia for the development of the educational software.

Wizwijs offers a broad basis for later and is complete, challenging and tailor-made.

The students practice a lot on the properties of numbers and operations, for example doubling and halving. They also practice the connection between:
  • addition and subtraction
  • multiplication and division
  • addition and multiplication
  • subtraction and division
The students practice not only by doing sums, but also with regularly recurring exercise forms. For example, working with tables in relation to sums, block sums, spin sums, the math games in lesson 15 and lesson 20 and the Wizmix in the exercise book in lesson 15.