Het leren van nu...

(Powered by Emmia)

Today's learning...

(Powered by Emmia)

Gezondheid Health Gezondheid
Emmia helpt u met de ontwikkeling van educatieprogramma's waarmee patiƫnten inzicht krijgen in hun ziekte en op weg worden geholpen met zelf-management.
Emmia helps you develop educational programs that help patients gain insight into their disease and help them get started with self-management.
Onderwijs Education Onderwijs
Leermiddelen zijn steeds vaker digitaal. Emmia realiseert uw oefen- of toets programma en zelfs uw complete lesmethode. Van basisonderwijs tot en met volwasseneneducatie.
Learning materials are increasingly digital. Emmia realizes your practice or test program and even your complete teaching method. From primary education to adult education.
Verkeer Traffic Verkeer
Uw lesmateriaal online aanbieden? Emmia bouwt voor u een portal op maat die toegang geeft tot multimediale lesstof, interactieve oefeningen en examens.
Want to offer your teaching materials online? Emmia builds a customized portal for you that provides access to multimedia teaching material, interactive exercises and exams.
Emmia ontwerpt en ontwikkelt e-learning omgevingen op maat. Geheel afgestemd op uw bedrijfsprocessen, uw medewerkers en uw doelgroepen. Niet meer en niet minder dan u nodig heeft.

Van een enkel programma tot een complete e-learning platform met SSO, learning content management, volgsysteem, licentiebeheer, facturering- en betaalsysteem.
Emmia designs and develops custom e-learning environments. Completely tailored to your business processes, your employees and your target groups. No more and no less than you need.

From a single program to a complete e-learning platform with SSO, learning content management, tracking system, license management, invoicing and payment system.

Contact

Contact

Kennismaken met Emmia? Je bent van harte welkom. Heb je een idee en wil je eens vrijblijvend sparren over de mogelijke realisatie? Laat het ons weten. Wij kijken er naar uit!

Want to meet Emmia? You are very welcome. Do you have an idea and would you like to discuss the possibilities? Let us know. We are looking forward to it!

Open contactformulier Open contact form

Route

Directions

Emmia is gevestigd aan de Hurksestraat 60 in Eindhoven. Toegang via parkeerterrein winkelcentrum De Hurk, Hurksestraat 44.

Emmia is located at Hurksestraat 60 in Eindhoven. Access via De Hurk shopping center car park, Hurksestraat 44.